Sprogvalg - dansk, kommer her

Give Baptistmenighed

er en selvstændig institution, som er stiftet i 1849, og på den tid  som en "Nasaræer - menighed", men blev i 1942 optaget i Det Danske Baptistsamfund. Vi er derfor en af de ældste menigheder i Baptistkirken i Danmark.

Vi er en frikirke, og derfor ikke underlagt biskoppelige styringer eller ritualer, men tilrettelægger selvstændigt gudstjenesternes forløb og øvrige aktiviteter efter, hvad der måtte være af åndelige og sociale behov.

Da vi ikke  er underlagt Statens eller Folkekirkens styrelse, modtager vi heller ikke nogen form for økonomisk  støtte fra samme, men vi afholder selvstændigt alle menighedens udgifter til lønninger og drift af kirkebygning m. m. alt efter, hvad de enkelte medlemmer  har sind, vilje og evne til at yde.