Sprogvalg - dansk, kommer her

Give Baptistkirke støtter forskellige projekter, og vi mener, at det er fuldt ud i tråd med hvad Jesus sagde og gjorde, da han gik på jorden for mange år siden. Det ligger i den kristne natur, at man støtter og hjælper mennesker som er udsatte. Her kommer en liste af projekter som vi i Give Baptistkirke støtter og har støttet gennem mange år:

 

Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda:

Projektets formål:

At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning.

Link hvis du vil læse mere: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda

 

Udsatte børn i Burundi og Rwanda:

Projektets formål:

At øge indtægter for familierne, så børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn, at der på den måde tændes et håb.

 

Link hvis du vil læse mere : Udsatte børn i Burundi og Rwanda

 

Kildegården i Danmark, Det Kristne Rehabeliteringscenter på fyn:

Projektets formål:

At hjælpe misbrugere af enten alkohol eller stoffer til at få et bedre liv uden deres misbrug, så deres liv kan forandres; og man får også en mulighed for at snakke med en præst og høre om Jesus på stedet.

Link hvis du vil læse mere: Kildegården på Fyn

 

KIT: Kirkernes Integrations Tjeneste:

Projektets formål:

At lave en aktiv integrationsindsats i det danske samfund. KIT ønsker at opbygge venskaber og relationer mellem danskere og nydanskere og tror der skal to parter til en vellykket integration. 

Link hvis du vil læse mere: KIT: Kirkernes Integrations Tjeneste

 

Gideonitterne i Danmark:

Gideonitterne har siden 1909 delt mere end 2 milliarder Bibler og Ny Testamenter ud på verdensplan. Testamentet, der omdeles, er den nyeste autoriserede udgave fra Det Danske Bibelselskab. Midler til indkøb af NT kommer fra kollekter og indsamlinger i kirker og menighedshuse samt gaver og arv fra venner og medlemmer.

Link hvis du vil læse mere: Gideonitterne i Danmark

Baptist kirke i Polen:

Give Baptistkirke har lige siden murens fald i 1989 støttet nogle baptistkirker i Polen. En af disse kirker er i dag vores venskabsmenighed, og der holdes fortsat kontakt, og man har igennem mange år kørt mange ture med store sække af tøj i bil til Polen, og der bliver støttet økonomisk også.

Vi håber disse projekter vil blive til velsignelse for dem som modtager midlerne; og hvis man ønsker at hjælpe med donation, så kontakt kirken, og vi formidler gerne videre.